Ve spolupráci s AIG Europe Limited nabízíme cestovní pojištění a pojištění storna (zrušení zájezdu).

Pojištění na cestách Vám vřele doporučujeme, v případě potíží Vám dokáže ušetřit skutečně hodně peněz.

Pro objednání pojištění nás prosím kontaktujte. Cestovní pojištění je poskytováno AIG Europe Limited a podle pojistných podmínek je možné ho sjednat pro osoby mladší 78 let, které mají své trvalé bydliště v České republice.

Cestovní pojištění

Jednorázové cestovní pojištění Travel Guard Vám nabízí pojištění na cesty po Evropě i do celého světa v max. délce do 90 dní. Je navrženo pro ty, kteří občas cestují během roku. Tento produkt poskytuje pojistné krytí pro případ ztráty zavazadel, zrušení vaší cesty, léčebných výloh a dalších rizik.

Jednorázové cestovní pojištění pro seniory se vztahuje na osoby do věku 78 let. Jestliže jste přesáhli věk 69 let, nabízíme Vám cestovní pojištění pro Seniory. Pojištění pro Seniory obsahuje stejně vysoké pojistné krytí, jako naše standardní cestovní pojištění, kromě Pojištění rizikových sportů (viz. další odstavec).

Pojistné krytí rizikových sportů Travel Guard Vám umožní užít si adrenalinové a vzrušující sportovní aktivity během Vaší cesty. Pojištění rizikových sportů je možné sjednat pouze ve variantě Silver a Gold. Pojistné krytí Vás chrání i při vzniku neočekávaných situací, jako je ztráta či škoda na sportovním zařízení nebo náklady na pronájem náhradního vybavení pro rizikové sporty.

PDF dokument - Cestovní pojištění (pojistné podmínky)
PDF dokument - Cestovní pojištění (sazby)

Pojištění storna (zrušení zájezdu)

Pojištění pro případ zrušení nebo zkrácení cesty Vás chrání již předtím, než vycestujete. Pojištění Vám poskytuje ochranu pro případ neočekávaných událostí, jako je například smrt blízké osoby, nemoc nebo úraz, které brání pojištěnému cestovat nebo jsou příčinou nedostavení se včas na letiště pro zahájení cesty. Tento produkt Vám může pomoci minimalizovat škody v případě nepředvídatelných událostí.

PDF dokument - Storno zájezdu (pojistné podmínky)
PDF dokument - Storno zájezdu (sazby)
PDF dokument - Storno zájezdu (důvody uplatnění storna)

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události postupujde podle pokynů v uvedených v PDF dokumentu níže.

PDF dokument - co dělat v případě pojistné události